RELIGIEUZE VOORSTELLINGEN

Het religieuze oeuvre van Verdonk omvat niet alleen op zich zelf staande beelden van Maria en Jozef, Heiligenfiguren en Kruisbeelden. Daarnaast maakte hij ook andere religieuze voorstellingen. Voor zover deze een meer monumentaal karakter hebben worden deze besproken in het hoofdstuk Monumenten.

In de jaren dertig en veertig was er juist een opleving in het katholicisme, onder meer tot uiting komend in de vraag om Heilig Hartbeelden. Daar heeft Verdonk er meer dan 40 van gemaakt, als losse beelden of als groepsvoorstellingen. Voor een aantal voorbeelden zij verwezen naar de fotoselectie.

Onderstaand wordt aandacht besteed aan enkele andere en bijzondere religieuze voorstellingen.

 

 

 

 

Kerstvoorstellingen

0142kerstgroepbrabantaandekerstkribbeontwerp

Beslist zeer bijzonder is de door Verdonk ontworpen kerstgroep "Brabant aan de Kerstkribbe". Een klant uit Vlijmen vroeg hem in 1943 deze kerstgroep te maken voor huiskamergebruik. Het landelijke karakter blijkt met name uit het feit dat Verdonk de traditionele herders verving door een boerin met een mand eieren, een boer compleet met pet, een knecht met een geit, een meisje met bloemen en een jongen die harmonica speelt. Elk jaar leverde Verdonk en of meer beelden uit perenhout gesneden totdat de groep in 1948 compleet was, uiteraard inclusief de toch maar traditioneel gehouden drie koningen. De complete kerstgroep bevindt zich thans in de Verenigde Staten.

Zoals gewoonlijk boetseerde Verdonk voor elk beeld van de kerstgroep eerst een model in klei, dat later terracotta werd gebakken. Hij behield deze modellen voor zijn eigen gezin en elk jaar prijkte de groep in volle glorie in zijn eigen huiskamer. Voor zichzelf breidde Verdonk de groep nog uit met een os en een ezel, een engel met banderol, een kameel, een tweede knecht van de drie koningen en enkele kleinere attributen zoals bijvoorbeeld vogeltjes.

Deze hier afgebeelde kerstgroep is thans in bezit van het Noordbrabants Museum in Den Bosch. In de fotoselectie zijn nog enkele variaties opgenomen..

 

(naar boven)

 

 

Gestorven Christus

christuskopmarmerkleurVolgens, overigens niet bevestigde, overleveringen wist Verdonk op de een of andere manier een stuk albast te bemachtigen, afkomstig van het oude marmeren oksaal, dat destijds in de Kathedraal van Sint Jan in Den Bosch stond en in 1866 is overgebracht naar het Victoria & Albert Museum in Londen.

Voor zichzelf maakte hij daar deze Christuskop van. Tijdens de bevrijding in 1944 is een stuk van de baard beschadigd maar door Verdonk weer gerestaureerd. Het kunstwerk is nog steeds in familiebezit, maar enkele musea hebben laten weten het te zijner tijd te willen verwerven.

 

 

 

 

 

(naar boven)

 

 

 

Heilige Familiegroep Haaren

0303heiligefamiliegroephaarenVerdonk heeft vele malen de Heilige Familie als groep uitgebeeld.

Door het uitvoeren van de opdracht voor het standbeeld van Belletable had Verdonk goede contacten met de Aartsbroederschap van de Heilige Familie. Dat leidde onder meer tot de opdracht voor dit beeld van de Heilige Familie, in 1954 geleverd aan de afdeling Haaren van deze Broederschap. Het is van eikenhout, 110 cm. hoog en staat momenteel in het Parochiecentrum van de Heilige Lambertus te Haaren. De piëdestal van eveneens 110 cm hoog is eveneens van Verdonk.

In dat zelfde jaar leverde hij nog een vergelijkbare groep aan Pastoor Versteeg te Elshout, ditmaal op een console. Volgens ontvangen informatie is dit beeld destijds, samen met andere kunstvoorwerpen, uit de kerk gestolen.

Het originele terracotta ontwerp bevindt zich in het museum te Uden.

 

 

 

 

 

(naar boven)

 

 

 

Calvariegroepen

calvariegroepsterkselVoor zover bekend heeft Verdonk tenminste zeven keer het tafereel van de Calvarieberg uitgebeeld. Van vier daarvan is niet bekend hoe deze er uit zagen omdat ze alleen blijken uit aantekeningen en kasboeken van Verdonk en afbeeldingen ervan ontbreken.

Van één groep uit 1935 voor de zusters van JMJ in Nijmegen, waarvan wel foto's aanwezig zijn, is bekend dat deze tijdens de oorlogsjaren door brand is verloren gegaan.

De hiernaast afgebeelde 128 cm hoge groep uit 1962 was voor een wegkapelletje in Sterksel. In verband met vandalisme is er thans echter een ander beeld geplaatst en. de originele groep is nu bij een particulier ondergebracht.

 

 

 

 

(naar boven

 

 

Klokomlijsting

klokmarienburgDit wel zeer bijzonder eikenhouten kunstwerk werd door Verdonk in 1950 geleverd aan de Zusters van JMJ van het klooster Mariënburg in Den Bosch als omlijsting voor de centrale moederklok. Het is 130 cm hoog en 90 cm breed.

De omlijsting beeldt op unieke wijze de vier uitersten van de mens uit: dood, oordeel, hemel en hel. In de cirkelvormige omlijsting van de wijzerplaat zijn de woorden te lezen: "GEBRUIK UW TIJD. HIJ IS HET BEGIN UWER EEUWIGHEID".

Naar alle waarschijnlijkheid is de wijze van uitbeelding een eigen creatie van Verdonk, hoewel natuurlijk overleg met de zusters zal hebben plaatsgevonden.

In mei 2012 hebben de zusters deze klokomlijsting vanwege verbouwing en sluiting van Mariënburg, na bemiddeling door de Stichting Piet Verdonk, geschonken aan het Museum van het Nederlandse Uurwerk in Zaandam.

 

 

 

 

 

 

(naar boven)

 

 

 

Fotoselectie

Achtereenvolgens zijn afgebeeld

  • Kerstmadonna, 1945, Uden
  • Kerstgroep, 1948, Den Bosch
  • Heilig Hartgroep met oorlogssymbolen, 1943
  • Heilig Hartgroep, 1940, Den Bosch
  • Heilig Hart met M.M. Alacoque, 1953, Tilburg
  • Heilig Hartbeeld, 1954, Liempde
  • Natuurstenen Heilig Hartbeeld, 1936, Den Bosch
  • Goede Herder, 1956, Seppe
  • Heilig Hartbeeld, 1963, Den Bosch

 

Klik op een foto om deze te vergroten Klik daarna links of rechts op de foto om door de overige foto's te bladeren.

 

 

(naar boven)