KERKMEUBILAIR

Een belangrijk thema in het oeuvre van Piet Verdonk was het kerkmeubilair, zeker in de eerste jaren van zijn zelfstandige vestiging. Dat was niet zo verwonderlijk. Hij had immers 20 jaar lang gewerkt bij Atelier van Bokhoven en Jonkers, waar in de neogotische stijl rijk versierde altaren, communiebanken etc. werden gemaakt. Omdat alles werd afgeleverd onder de naam van het atelier als collectiviteit is uit die tijd jammer genoeg weinig bekend over zijn eigen specifieke inbreng.

Als zelfstandige heeft Verdonk voor kerken en kloosters zeker een tiental altaren, verschillende biechtstoelen, communiebanken en preekstoelen uitgevoerd. Het juiste aantal is moeilijk te achterhalen omdat veel instellingen in de loop der tijd zijn opgeheven of gesloten, waarbij altaren meestal werden vernietigd. In het tekeningenarchief komen wel veel ontwerpen voor waarvan niet meer is vast te stellen of ze ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd en voor wie.

Naast de grotere kerkmeubels heeft Verdonk ook veel kleiner werk voor kerken en kapellen geleverd, zoals lessenaars en bidstoelen.  Een viertal belangrijke objecten van Verdonk is hieronder kort beschreven en in de fotogalerij is een selectie opgenomen van enkele andere werken.

 

 

 

 

Altaar Dominicuskerk Leeuwarden

0182altaarleeuwardenmetjoachimenannaNaar aanleiding van het vervaardigen van het standbeeld van Henry Belletable te Venlo, oprichter van de Aartsbroederschap der Heilige Familie, kreeg Verdonk veel nieuwe contacten en relaties, met name bij de Redemptoristen. Deze voerden het secretariaat van de broederschap, die rond 1950 ruim 700.000 leden telde.

Onder andere verwierf hij in 1938 de opdracht om een altaar te ontwerpen, gewijd aan de Heilige Familie, voor de toenmalige Dominicuskerk te Leeuwarden. Het resulteerde in het hiernaast afgedrukte altaar, geflankeerd door beelden van Anna en Joachim. Het geheel is uitgevoerd in eikenhout en in kleuren gepolychromeerd.

De uitbeelding viel bijzonder in de smaak en Verdonk maakte van dit tafereel plaquettes. Het is niet duidelijk of dit in opdracht was of een eigen initiatief. In de loop der jaren heeft hij er onder de benaming "Sint Jozef Zorg" meer dan honderd exemplaren in gips afgegoten. Deze plaquettes werden in verschillende formaten geleverd, soms crème en soms bronskleurig geschilderd, met of zonder omlijsting Ook zijn een aantal exemplaren in hout gestoken.

 

 

 

(naar boven

 

 

 

Preekstoel Huisseling

e-0044preekstoelhuisselingVan Pastoor Franken van de St. Lambertuskerk te Huisseling kreeg Verdonk in 1940 de opdracht voor een communiebank in twee delen van elk 195 cm. breed. Elk deel was voorzien van een tafereel geïnspireerd op het Laatste Avondmaal. Inmiddels is de communiebank omgebouwd tot offertafel (zie de fotogalerij).

De opdracht voor de Communiebank werd gevolgd door de hier afgebeelde nieuwe preekstoel. Tegen de vier buitenzijden zijn beelden geplaatst van de vier Evangelisten, Johannes, Marcus, Matheus en Lucas. De preekstoel is ook voorzien van een kruisbeeld van de hand van Piet Verdonk.

 

 

 

 

 

 

(naar boven)

 

 

 

Altaar Kaatsheuvel

f-0295altaarkaatsheuvelDit altaar was een geschenk van familie van een van de zusters Franciscanessen van het klooster Huize Bethlehem te Kaatsheuvel. Het werd in 1949 geplaatst. In het altaar kwamen voorstellingen van Kerstmis en van de Calvarieberg.

Toen dit klooster later werd gesloten en afgebroken is het altaar vernietigd. De Kerstvoorstelling, het Corpus van de Calvarieberg en het beeld van Johannes uit de altaarnissen zijn echter bewaard gebleven. Alle drie bevinden zich thans in Verzorgingshuis De Vossenberg te Kaatsheuvel.

 

 

 

 

 

 

 

(naar boven

 

 

 

Biechtstoel Sint Jan Den Bosch

h-0461biechtstoelstjandenboschMgr. van Susante, plebaan van de Kathedraal van Sint Jan in Den Bosch, was altijd op zoek naar objecten die zijn kerk konden verfraaien. Zo vond hij enkele restanten van wat vermoedelijk een biechtstoel van onbekende herkomst was geweest op een zolder in Ravenstein. Hij gaf Piet Verdonk in 1958 de opdracht om uit deze half vergane brokstukken een nieuwe biechtstoel te vervaardigen. Daarbij moest hij zoveel mogelijk aansluiten bij de stijl van de andere kerkmeubelen, zoals de preekstoel. Verdonk slaagde daar voortreffelijk in en voorzag de biechtstoel van een afbeelding van de Goede Herder. De biechtstoel staat nog steeds in de kooromloop.

De opdracht werd later nog gevolgd door een paramentenkast in de doopkapel (zie de fotogalerij).

 

 

 

 

 

(naar boven

 

 

 

Fotoselectie

Achtereenvolgens zijn afgebeeld:

  • Biechtstoel Leonarduskerk, 1939, Den Bosch
  • Altaar Ignatiusklooster, 1936, Den Bosch
  • Altaar JMJ, 1939, Hoogerheide
  • Doopvont, 1937, Cromvoirt
  • Communiebank/altaar. 1940, Huisseling
  • Huisaltaar, 1946, Den Bosch
  • Paramentenkast, 1960, Den Bosch
  • Bidstoel, Den Bosch
  • Lessenaar Den Bosch

 

Klik op een foto om deze te vergroten. Klik daarna links of rechts op de foto om door de overige foto's te bladeren.

 

 

(naar boven)