HET OEUVRE VAN PIET VERDONK

Piet Verdonk was een onwaarschijnlijk productieve beeldende kunstenaar. Niet minder dan 883 kunstuitingen van hem zijn geregistreerd. Daarbij zijn dan nog niet eens meegerekend de honderden ontwerptekeningen, anatomische schetsen en studies van ornamenten en dergelijke.

Maar niet alleen het aantal is indrukwekkend. Ook de breedte van zijn oeuvre en de veelvormigheid en veelzijdigheid zijn bijzonder. Zo varieerde het gebruikte materiaal van brons, natuursteen, marmer en vrijwel alle edele houtsoorten tot terracotta gebakken boetseerwerken en klei en gips.

Het formaat van zijn beeldhouwwerken laat evenzeer zien dat hij, hoewel zelf klein van stuk, niet bang was om opdrachten voor beelden van 2 meter en meer uit te voeren. Toch ging zijn eigen voorkeur uit naar werk van een meer handzaam formaat, in hout uitgevoerd of geboetseerd. Vooral daarin kon hij zijn speciale talenten op het gebied van gelaatsuitdrukking, natuurlijke en anatomisch verantwoorde verhoudingen en zijn oog voor details helemaal uitleven.

Ook uit de veelheid van uitgebeelde onderwerpen blijkt zijn veelzijdigheid. De onderwerpen lopen uiteen van monumenten, kruisbeelden, andere religieuze voorstellingen en kerkmeubilair zoals altaren tot borstbeelden, gevelstenen en zelfs medailles.

Op de subpagina's is getracht het oeuvre van Verdonk in te delen naar een aantal categorieƫn, van ieder daarvan enkele objecten te beschrijven en in een fotoselectie een dwarsdoorsnede te geven van andere voorbeelden uit de betreffende categorie.

Moge een en ander de bezoeker van deze website een goed inzicht en overzicht geven van het oeuvre van Piet Verdonk.